Sonstige Rechtstitel

Europäisches Privat- und Unternehmensrecht

Europäisches Privat- und Unternehmensrecht

Gebauer Martin, Teichmann Christoph

152,20 EUR

inkl. 10 % USt

Europäisches Wirtschaftsordnungsrecht

Europäisches Wirtschaftsordnungsrecht

Müller-Graff Peter-Christian

152,20 EUR

inkl. 10 % USt

Europäisches Strafrecht

Europäisches Strafrecht

Böse Martin

152,20 EUR

inkl. 10 % USt

Europäisches Sektorales Wirtschaftsrecht

Europäisches Sektorales Wirtschaftsrecht

Ruffert Matthias

127,50 EUR

inkl. 10 % USt

Europäisches Rechtsschutz- und Verfahrensrecht

Europäisches Rechtsschutz- und Verfahrensrecht

Leible Stefan, Terhechte Jörg Philipp

162,50 EUR

inkl. 10 % USt

Europäisches Organisations- und Verfassungsrecht

Europäisches Organisations- und Verfassungsrecht

Hatje Armin, Müller-Graff Peter-Christian

162,50 EUR

inkl. 10 % USt

Europäischer Grundrechteschutz

Europäischer Grundrechteschutz

Grabenwarter Christoph

152,20 EUR

inkl. 10 % USt

Europäische Querschnittspolitiken

Europäische Querschnittspolitiken

Wegener Bernhard

152,20 EUR

inkl. 10 % USt

Englische Rechtssprache

Englische Rechtssprache

Linhart Karin, Fabry Roger

29,80 EUR

inkl. 10 % USt

Europarecht

Europarecht

Breitenmoser Stephan, Weyeneth Robert

64,30 EUR

inkl. 10 % USt

Kodex EU-Umweltrecht 2019

Kodex EU-Umweltrecht 2019

Doralt Werner, Weinberger Franz

98,00 EUR

inkl. 10 % USt

B-VG Bundes-Verfassungsgesetz

B-VG Bundes-Verfassungsgesetz

Grabenwarter Christoph, Ohms Brigitte

16,00 EUR

inkl. 10 % USt

GRC-Kommentar

GRC-Kommentar

Holoubek Michael, Lienbacher Georg

178,00 EUR

inkl. 10 % USt

Standesrecht der Rechtsanwälte

Standesrecht der Rechtsanwälte

Csoklich Peter, Scheuba Elisabeth

49,00 EUR

leg cit³

leg cit³

Keiler Stephan, Bezemek Christoph

17,00 EUR

inkl. 10 % USt